Skontaktuj się z nami

Gimnazjum Nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

adres: Aleja Wojska Polskiego 1A

            01-524 Warszawa

tel.: +48 22 839 07 45

e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie

Świadectwo ukończenia tegorocznej klasy

 

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 392 w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia tegorocznej klasy (2017/2018) do sekretariatu szkoły, w dniach od 22 czerwca do 6 lipca 2018 roku.

Ogłoszenie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się
22 czerwca 2018 r.

 

klasa 0, 1 oraz 4 : godzina 9:00
klasy 7 oraz gimnazjalne: godzina 11:00
 

Karta Ucznia - Już od 1 września!


Już od 1 września!


Dowiedz się więcej!

 

Dziennik elektroniczny

Subskrypcja mailowa

Na co stawiamy?

Economy


Nasi uczniowie nie wracają z zawodów bez medali. Chlubą i dumą rodziców oraz nauczycieli są sukcesy pływaków przywożących z turniejów lokalnych i międzynarodowych złoto i srebro.

Culture

Integracja

Uczniowie odnoszą sukcesy, wygrywają konkursy i olimpiady.

Learning

Proponujemy bezpłatną naukę 6 języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego oraz hiszpańskiego.

Historia gimnazjum

Gimnazjum Nr 55 rozpoczęło swoją działalność pierwszego września 1999 roku, przejmując tradycje istniejącej od 1958 r. Szkoły Podstawowej Nr 176 im. 6 Pułku Piechoty.

Dnia pierwszego października 1958 r. w Warszawie, przy placu Inwalidów 10, została otwarta Eksperymentalna Szkoła Podstawowa nr 176, którą kierowali kolejno: p. Jan Bednarz (w latach 1958 - 1960) p. Zdzisław Stroiński (w latach 1960-62) p. Maria Ignaczewska (w latach 1962-68). W 1964 r. na wniosek Rodziców i Rady Pedagogicznej władze dzielnicy podjęły decyzję budowy nowego budynku szkoły. 21 listopada 1964 r. wbudowano kamień węgielny na stoku Cytadeli przy Alei Wojska Polskiego 1a.

Już 1 września 1965 r. rozpoczęto naukę w nowym budynku szkoły, a 16 stycznia 1967 r. nadano szkole imię 6 Pułku Piechoty oraz wręczono sztandar ufundowany przez komitet rodzicielski.

Od 1968 roku pracą szkoły przez 28 lat kierowała p. Ewa Stasiecka. W roku 1996 dyrektorem szkoły - wówczas podstawowej - została p. Barbara Wójcik
W roku 1999 placówka została przekształcona w Gimnazjum Publiczne nr 55 - pod kierownictwem p. Barbary Wójcik.

 

Nadanie szkole imienia

12 grudnia 2000 roku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania szkole imienia Jana Bytnara ps. "Rudy" - bohatera książki Aleksandra Kamińskiego "Kamienie na szaniec." Patron gimnazjum został wybrany przez uczniów pierwszego rocznika gimnazjalistów.

Honorowymi gośćmi ceremonii byli między innymi prezydent Warszawy - p. Paweł Piskorski, rodzina Janka Bytnara, w tym siostra - p. Danuta Dziekańska, jego przyjaciele, uczestnicy akcji pod Arsenałem, harcerze z Kolbuszowej ze szczepu im. Jana Bytnara, oraz przedstawiciele władz dzielnicy Żoliborz

Od września 2011 roku do czerwca 2012 roku funkcję dyrektora gimnazjum pełniła pani Agnieszka Jajkiewicz-Sołtys, a od roku szkolnego 2012/13 funkcja dyrektora została powierzona pani Renacie Kozłowskiej.

 

Dzień Patrona

Każdego roku rocznicę nadania szkole imienia obchodzimy jako święto Szkoły. Tego dnia klasy pierwsze składają przysięgę na sztandar szkoły, a najlepsi, uczniowie wyróżniający się w nauce, zachowaniu i postawie społecznej otrzymują stypendia. Spotkania te zaszczycają swoją obecnością kombatanci a także postaci życia publicznego.


Przez 8 lat funkcjonowania gimnazjum jego mury gościły między innymi: posła na Sejm Rzeczpospolitej - p. Bartłomieja Szrajbera, Dyrektorów Zarządu Dzielnicy Żoliborz - p. Wojciecha Szymborskiego, p. Marka Króla, Burmistrzów Dzielnicy Żoliborz - p. Marka Rzewuskiego, p. Wojciecha Dąbrowskiego, przedstawicieli Wydziału Oświaty Dzielnicy Żoliborz i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.


W listopadzie 2009 roku w ramach wizytowania Parafii im. Dzieciątka Jezus nasze gimnazjum odwiedził ksiądz biskup Tadeusz Pikus.

 

Misja Szkoły

Szkoła przyjazna dziecku.

Szkoła jest wspólnotą, opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzjamenej pomocy. Nauczyciele w swoich działań dyktatyczno-wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawe moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczcania. Rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych i predyspozycji fizycznych. Rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników i zdrowej rywalizacji sportowej. Misja gimnazjum realizowana jest m.in. poprzez uczestnictwo w następujących programach:

Europejskie Forum Młodzieży

Jestem Twórczy - Ekspresja Plastyczna Uczniów

Akademia Wychowawcy

Spacer po Gimnazjum

Prezentacja szkoły

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę. Zobacz, jak wygląda nasza szkoła!

language classes

 

Więcej...