Skontaktuj się z nami

Gimnazjum Nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

adres: Aleja Wojska Polskiego 1A

            01-524 Warszawa

tel.: +48 22 839 07 45

e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie

Świadectwo ukończenia tegorocznej klasy

 

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Nr 392 w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia tegorocznej klasy (2017/2018) do sekretariatu szkoły, w dniach od 22 czerwca do 6 lipca 2018 roku.

Ogłoszenie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się
22 czerwca 2018 r.

 

klasa 0, 1 oraz 4 : godzina 9:00
klasy 7 oraz gimnazjalne: godzina 11:00
 

Karta Ucznia - Już od 1 września!


Już od 1 września!


Dowiedz się więcej!

 

Dziennik elektroniczny

Subskrypcja mailowa

Na co stawiamy?

Economy


Nasi uczniowie nie wracają z zawodów bez medali. Chlubą i dumą rodziców oraz nauczycieli są sukcesy pływaków przywożących z turniejów lokalnych i międzynarodowych złoto i srebro.

Culture

Integracja

Uczniowie odnoszą sukcesy, wygrywają konkursy i olimpiady.

Learning

Proponujemy bezpłatną naukę 6 języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego oraz hiszpańskiego.

10 lat integracji w Gimnazjum 55 - 2011

Klasy integracyjne w naszej szkole istnieją od 2000 roku. Wraz z dziećmi zdrowymi kształcą się uczniowie z obniżoną sprawnością intelektualną, przewlekłymi chorobami, mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami narządu ruchu, zachowania, zespołem Aspergera i autyzmem.

W klasach integracyjnych, obok nauczycieli przedmiotów, w zajęciach współuczestniczą nauczyciele wspomagający. Służą oni pomocą i wsparciem tym dzieciom, które potrzebują pomocy w czasie lekcji.

W celu wyrównywania szans edukacyjnych, pedagodzy specjalni prowadzą także zajęcia rewalidacyjne przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych. Celem tych zajęć jest usprawnianie zaburzonych funkcji oraz kształtowane umiejętności niezbędnych do zdobywania wiedzy.

Pedagodzy specjalni ściśle współpracują z rodzicami. Uczą ich współodpowiedzialności za proces dydaktyczny i wychowawczy oraz pomagają w przezwyciężaniu codziennych trudności, na jakie napotykają rodzice dzieci niepełnosprawnych. Służą także pomocą w realizacji planów związanych z edukacją dziecka.

Uczniowie z orzeczeniem do kształcenia specjalnego edukowani są w oparciu o program nauczania dostosowany do ich potrzeb i możliwości. Jest on modyfikowany w zależności od potrzeb rozwojowych dziecka i czynionych przez nie postępów. Dzieci niepełnosprawne mają możliwość brania udziału w różnych zajęciach i akcjach szkolnych, np. wyjazdach integracyjnych, kółkach zainteresowań, wycieczkach, przedstawieniach i konkursach.

Magdalena Krzyżanowska-Seroczyńska i Jolanta Bobryk
grudzień 2010

 

 

 

Spacer po Gimnazjum

Prezentacja szkoły

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę. Zobacz, jak wygląda nasza szkoła!

language classes

 

Więcej...